Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 1438/QĐ-BXD ngày 22/12/2015 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh) bổ sung thực hiện việc chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Số văn bản 1438
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/12/2015
Ngày có hiệu lực 22/12/2015
Ngày hết hiệu lực 2018-12-22 00:00:00.0
Người ký Lê Quang Hùng
Trích yếu Quyết định số 1438/QĐ-BXD ngày 22/12/2015 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh) bổ sung thực hiện việc chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: BXD_1438-QD-BXD_22122015.signed.pdf