Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 51/QĐ-BXD ngày18/01/2016 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lai Châu (thuộc Sở Xây dựng Lai Châu) bổ sung thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Số văn bản 51
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/1/2016
Ngày có hiệu lực 18/1/2016
Ngày hết hiệu lực 2019-01-18 00:00:00.0
Người ký Lê Quang Hùng
Trích yếu Quyết định số 51/QĐ-BXD ngày18/01/2016 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lai Châu (thuộc Sở Xây dựng Lai Châu) bổ sung thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: BXD_51-QD-BXD_18012016.signed.pdf