Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 20/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Số văn bản 50
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/1/2015
Ngày có hiệu lực 20/1/2015
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 20/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_50-QD-BXD_20012015_Phu luc.signed.pdf

BXD_50-QD-BXD_20012015_CTHD.signed.pdf

BXD_50-QD-BXD_20012015.signed.pdf