Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 1471/QĐ-BXD ngày 11/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Trung tâm Kiểm định xây dựng tỉnh Lào Cai (thuộc Sở Xây dựng Lào Cai), thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Số văn bản 1471
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày có hiệu lực 11/12/2014
Ngày hết hiệu lực 2017-12-11 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Trần Nam
Trích yếu Quyết định số 1471/QĐ-BXD ngày 11/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Trung tâm Kiểm định xây dựng tỉnh Lào Cai (thuộc Sở Xây dựng Lào Cai), thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: BXD_1471-QD-BXD_11122014.signed.pdf