Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 

Vừa qua, Công ty TNHH Hòa Kiến Nhân đã có văn bản số 04/1117/CV/HKN xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn vận chuyển và xuất khẩu tro bay làm vật liệu xây dựng. Ngày 06/12/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 2934/BXD-VLXD trả lời sau:

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7762/VPCP-KTN ngày 16/9/2016 của Văn phòng Chính phủ, giao Bộ Xây dựng lập Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2035 thay thế Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Để có cơ sở đánh giá toàn diện về ngành công nghiệp xi măng Việt Nam, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan cung cấp các nội dung sau:

 

Ngày 10/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 205/BXD-VLXD gửi Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 về việc gia hạn thời gian xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho.

 

Ngày 10/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 203/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam về việc gia hạn thời gian xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 210/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty Phương Thảo Nguyên xuất khẩu cát nhiễm mặn.

 

Ngày 09/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 196/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân về việc gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn.

 

Ngày 09/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2520/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà về việc xuất khẩu vôi.

 

Ngày 09/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2519/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Hồng Hà về việc xuất khẩu vôi.

 

Ngày 15/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 2034/BXD-VLXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về cơ sở pháp lý để thực hiện dự án quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

 

Ngày 14/9/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 2025/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy sản xuất gạch men ốp lát cao cấp Ceramic.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE