Tin hoạt động
 
Chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng sang công nghệ sản xuất bằng lò tuynel
5/8/18 3:00 PM

Mới đây, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng có văn bản số 1202/SXD-KTVL gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng sang công nghệ sản xuất bằng lò tuynel.  

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-VLXD ngày 07/5/2018 trả lời như sau:

Theo Quyết định 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tại Điểm e, Khoản 3, Điều 1 có quy định: “Các tỉnh đồng bằng, thành phố trực thuộc Trung ương; khu vực thị xã, thị tứ, khu vực gần khu dân cư, gần khu vực canh tác trồng lúa và hoa màu của các tỉnh còn lại chậm nhất phải chấm dứt hoạt động vào trước năm 2016 với lò thủ công, thủ công cải tiến và chậm nhất vào trước năm 2018 với lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch”

Tại văn bản số 14/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “dừng đầu tư mới đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung”;

Do vậy, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và hướng dẫn UBND các quận huyện, tổ chức, cá nhân đang sản xuất gạch đất sét nung thực hiện đúng theo các quy định trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 05/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_05-BXD-VLXD_07052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE