Tin hoạt động
 
Sử dụng sản phẩm tái chế từ xỉ thép làm vật liệu xây dựng
11/3/17 3:15 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2626/BXD-VLXD gửi Công ty Cổ phần Thành Đại Phú Mỹ về việc sử dụng sản phẩm xỉ thép tái chế làm vật liệu xây dựng. 

Sau khi nhận được công văn số 170704/CV-TĐPM/B.XD ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thành Đại Phú Mỹ về việc sử dụng sản phẩm xỉ thép tái chế làm vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đã xem xét và có ý kiến sau:

Nhà nước khuyến khích các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao từ sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất, sản xuất thép và các cơ sở công nghiệp khác có phát thải tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu xây dựng. Tro, xỉ, thạch cao đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa.

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 430/QĐ-BXD về Chỉ dẫn kỹ thuật "Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”. Trường hợp sản phẩm xỉ thép được công ty Cổ phần Thành Đại Phú Mỹ tái chế đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật được chỉ dẫn trong Quyết định số 430/QĐ-BXD và được chứng nhận hợp chuẩn theo quy định của pháp luật thì được phép sử dụng làm vật liệu xây dựng như chỉ dẫn trong các tiêu chuẩn kỹ thuật.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2626/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2626-BXD-VLXD_03112017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE