Tin hoạt động
 
Báo cáo tình hình sử dụng amiang trắng trong sản xuất tấm lợp
9/20/17 4:15 PM

Ngày 19/9/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD-VLXD gửi các đơn vị về việc báo cáo tình hình sử dụng amiang trắng trong sản xuất tấm lợp.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7232/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2017 trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đánh giá tình hình sử dụng amiang trắng trong sản xuất tấm lợp, đề xuất cụ thể lộ trình dừng sử dụng amiang trắng phù hợp với việc tìm vật liệu thay thế, đáp ứng yêu cầu và khả năng chi trả của người dân tại các khu vực khó khăn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Để chuẩn bị nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị cung cấp các thông tin sau:

- Tên đơn vị, địa điểm, thời gian đi vào vận hành sản xuất;

- Công suất nhà máy;

- Tình hình đầu tư dây chuyền thiết bị, công nghệ;

- Số lượng amiang sử dụng hàng năm, nguồn nhập khẩu;

- Số lượng cán bộ công nhân viên;

- Thu nhập bình quân người lao động;

- Chế độ đối với người lao động;

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ tấm lợp amiang trắng;

- Giá thành, giá bán sản phẩm tấm lợp amiang trắng;

- Doanh thu và nộp thuế các năm: từ năm 2012 đến 2016;

- Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sử dụng amiang trắng để sản xuất tấm lợp;

- Tình hình nghiên cứu thay thế sợi amiang trắng bằng các vật liệu khác trong sản xuất tấm lợp;

- Các đề xuất, kiến nghị.

Trên cơ sở báo cáo, Bộ Xây dựng sẽ làm việc cụ thể với đơn vị trong trường hợp cần thiết

Báo cáo tổng hợp gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 09 tháng 10 năm 2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Đào Danh Tùng, chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng. Điện thoại 024 39760271/333; DĐ 0946 555 689./.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 39/BXD-VLXD.

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE