Tin hoạt động
 
Hướng dẫn sử dụng cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch cửa biển
8/31/17 3:35 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2052/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn sử dụng nguồn cát tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch cửa biển. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 278/TB-VPCP ngày 22/6/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Xây dựng đã nghiêm túc dừng hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng tại các cửa sông, cảng biển theo Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Theo các quy định hiện hành, thì trách nhiệm quản lý quá trình thực hiện các dự án nạo vét khơi thông luồng có tận thu cát nhiễm mặn thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo Luật Khoáng sản từ thăm dò, khai thác, sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với hoạt động tiêu thụ, sử dụng cát nhiễm mặn tận thu từ quá trình nạo vét khơi thông luồng theo chủ trương xã hội hóa do doanh nghiệp thực hiện phải đảm bảo theo các quy định hiện hành và do địa phương cân đối cung cầu để sử dụng có hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Trong quá trình triển khai các dự án còn khối lượng nạo vét, tận thu cần đảm bảo đầy đủ quy định, không ảnh hưởng đến môi trường, sạt lở bờ sông theo quy định của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Hiện tại 03 dự án nạo vét đều thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Phú Yên, đối với dự án này thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo thẩm quyền quy định của UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt, sản phẩm cát nhiễm mặn được sử dụng cho các hoạt động đầu tư xây dựng của địa phương và khu vực.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2052/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2052-BXD-VLXD_31082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE