Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Hóa chất B.E.S.T thủ tục nhập khẩu hàng hóa phụ gia trương nở CSA
8/31/17 3:30 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 29/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Hóa chất B.E.S.T thủ tục nhập khẩu hàng hóa phụ gia trương nở CSA. 

Theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2014/BXD thì sản phẩm phụ gia trương nở CSA không quy định trong QCVN 16:2014/BXD, vì vậy không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 29/BXD-VLXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE