Tin hoạt động
 
Chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà máy gạch tuynel Hòa Bình thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
8/22/17 4:00 PM

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 26/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà máy gạch tuynel Hòa Bình thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

Theo đó, sản phẩm gạch đất sét nung là chủng loại vật liệu xây dựng thông thường, việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Tuy nhiên, dự án chỉ được phê duyệt khi phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh và phải có vùng nguyên liệu phục vụ dự án.

Đối với dự án nhà máy gạch tuynel Hòa Bình thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, do không có nguồn nguyên liệu phục vụ dự án, Bộ Xây dựng không thống nhất với chủ trương đầu tư xây dựng dự án trên.

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung, đề nghị Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường phát triển vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung, chỉ dùng đất sét làm nguyên liệu cho các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, UBND tỉnh Bạc Liêu cần tạo điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 26/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_26-BXD-VLXD_18072017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE