Tin hoạt động
 
Thời gian dừng hoạt động lò vòng nung gạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6/6/17 3:17 PM

Ngày 02/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1257/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc thời gian dừng hoạt động lò vòng nung gạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Việc sử dụng phế thải của nhà máy nhiệt điện Phả Lại trộn vào đất để nung gạch tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh được phân làm hai trường hợp:

1. Trường hợp sử dụng than tuyển từ tro bay ra để trộn vào đất sét trong khâu tạo hình nhằm thay thế một phần hoặc toàn bộ lượng than để nung gạch thì đó là sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trường hợp này thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trường hợp sử dụng tro bay để thay thế đất sét, không dùng than để nung (tận dụng Cacbon còn lại trong tro bay làm nhiên liệu) thì đó là việc sử dụng phế thải làm nguyên, nhiên liệu. Trong trường hợp này cần có dự án và có đơn vị chuyên môn xác định là đồng tái chế phế thải. Trong trường hợp này cũng chỉ được đầu tư các loại lò nung sản xuất gạch phù hợp với quy định tại Quyết định số1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh tham mưu với UBND tỉnh xây dựng và ban hành lộ trình chấm dứt hoạt động đối với các loại lò nung gạch công nghệ lạc hậu trên địa bàn theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1257/BXD-VLXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE