Tin hoạt động
 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 552//BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Trong những năm qua, các chính sách phát triển gạch không nung được ban hành khá nhiều, tuy nhiên nhiều chính sách đưa ra chưa cụ thể, khi áp dụng ở địa phương khó hoặc không thực hiện được (như ưu đãi tiếp cận nguôn vốn, mặt bằng sản xuất, tiền thuê đất...). Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan cần có các chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, đồng thời có giải pháp khuyến khích một số loại công trình sử dụng gạch không nung trong xây dựng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 543/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn về việc dừng xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. 

 

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản số 265/SXD-QLXD xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 444/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc thẩm định đề cương, dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận. 

 

Ngày 09/02/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 297/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty cổ phần Giám định khử trùng Vietnamcontrol thực hiện QCVN 16:2017/BXD. 

 

Vừa qua, Công ty TNHH Xây dựng nhôm kính Việt Tech đã có công văn số 05/2018/VT-CV xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xin xác nhận đối tượng hàng hoá vật liệu xây dựng thuộc diện kiểm tra chất lượng chuyên ngành. 

 

Ngày 07/02/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 262/BXD-VLXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7232/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2017.

 

Ngày 07/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 260/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH VLXD Saint Gobain Bắc Việt Nam về việc xác nhận tấm thạch cao là chủng loại vật liệu xây dựng nhẹ. 

 

Ngày 07/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 258/BXD-VLXD gửi Công ty Cổ phần Quốc tế Đức Hòa về Dự án vôi công nghiệp. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE