Hợp đồng
 

Ngày 25/12/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 3101/BXD-KTXD gửi Ban quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố về hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 3099/BXD-KTXD gửi Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thanh toán khối lượng hoàn thành đối với hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 35.

 

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu. Bộ Xây dựng đã có công văn 122/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Đông Dương về việc vướng mắc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

 

Ngày 07/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 117/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Xây lắp Miền Trung về điều chỉnh giá hợp đồng.

 

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2680/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương về việc thanh toán của nhà thầu thành viên liên danh trong hợp đồng xây dựng. 

 

“Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”. 

 

Việc xác định giá ca máy chờ đợi trong dự toán theo hướng dẫn của Thông tư nêu tại văn bản số 314/ĐP-QLDA1 là phù hợp quy định tại thời điểm lập dự toán. 

 

Ngày 01/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 106/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH xây dựng Hòa Thành về việc vướng mắc trong hợp đồng xây dựng. 

 

Việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2566/BXD-KTXD gửi Ngân hàng Phát triển Việt nam về việc hướng dẫn về thời hạn bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !