Hợp đồng
 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1224/BXD-KTXD ngày 30/5/2017 trả lời Công ty Kumho Industrial Co., Ltd về việc thanh toán hợp đồng xây dựng.  

 

Ngày 26/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 53/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư Thịnh Phát thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng. 

 

Hướng dẫn Công ty cổ phần xây dựng Hạ tầng – kỹ thuật Phương Đông điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng 

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 259/KTTVQG-KHTC ngày 17/3/2017 của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia về việc điều chỉnh giá họp đồng thi công xây dựng. Ngày 08/5/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 1010/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Ngày 18/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 51/BXD-KTXD hướng dẫn Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm – Bộ Y tế thực hiện hợp đồng dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1091/ BXD-KTXD, hướng dẫn Bệnh viện Nhi Trung ương điều chỉnh giá trong hợp đồng xây lắp như sau:

 

Ngày 16/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1087/BXD-KTXD gửi Bộ Tài chính về thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 804/PMUTL-DA2 ngày 13/4/2017 của Ban Quản lý dự án Thăng Long – Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng. Ngày 08/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1013/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Ngày 08/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 44/BXD-KTXD hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên làm rõ việc bổ sung giá trị ngoài hợp đồng trọn gói. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 377/BV-TCHC ngày 10/04/2017 của Bệnh viện Than – Khoáng sản về việc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng.  

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !