Hợp đồng
 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 1997/SXD-KTKH xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.  

 

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện. 

 

Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 622/DA46-KH của Ban Quản lý dự án 46 – Bộ Tổng tham mưu đề nghị hướng dẫn thanh toán khối lượng hoàn thành đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định.  

 

Ngày 28/8/2017, Công ty cổ phần giao thông II Thái Nguyên có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đơn giá trúng thầu trong hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng có công văn 2165/BXD-KTXD ngày 14/9/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 16/8/2017, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã có văn bản số 2707/SXD-QLXD xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn xác định đơn giá điều chỉnh do khối lượng thức tế thực hiện tăng/giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng đối với hợp đồng điều chỉnh giá,  

 

Ngày 14/9/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2154/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. 

 

Ngày 14/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 95/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Xây dựng 465 về việc điều chỉnh giá nhân công trong hợp đồng xây dựng có điều chỉnh giá. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2149/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 490/2017/QLTC của Công ty cổ phần xây dựng công trình 568 về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !