Hợp đồng
 

Ngày 16/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1087/BXD-KTXD gửi Bộ Tài chính về thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 804/PMUTL-DA2 ngày 13/4/2017 của Ban Quản lý dự án Thăng Long – Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng. Ngày 08/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1013/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Ngày 08/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 44/BXD-KTXD hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên làm rõ việc bổ sung giá trị ngoài hợp đồng trọn gói. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 377/BV-TCHC ngày 10/04/2017 của Bệnh viện Than – Khoáng sản về việc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng.  

 

Ngày 20/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 34/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng và chi phí thiết kế xây dựng. 

 

Ngày 20/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 892/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 368/SCT-NL ngày 29/3/2017 của Sở Công Thương - thành phố Hải Phòng về việc tính chi phí lãi vay trong dự toán xây dựng đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.  

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 29/2017/CV-IDC ngày 23/3/2017 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 855/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1729/TCT-ĐTXD ngày 23/3/2017 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 đề nghị hướng dẫn xác định hệ số trong công thức tính trượt giá. Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 836/BXD-KTXD trả lời của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 như sau:  

 

Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 827/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !