Hợp đồng
 
Hướng dẫn Cục Tài vụ quản trị - Tổng Cục Hải quan thực hiện hợp đồng xây dựng
4/17/18 3:59 PM

Ngày 16/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 828/BXD-KTXD hướng dẫn Cục Tài vụ quản trị - Tổng Cục Hải quan thực hiện hợp đồng xây dựng. 

Theo đó, bảo lãnh thực hiện hợp đồng là một biện pháp để nhà thầu bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký, bao gồm cả các nghĩa vụ nộp phạt do vi phạm hợp đồng, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên thoả thuận cụ thể khác. Đối với trường hợp Cục Tài vụ Quản trị - Tổng Cục Hải quan nêu trong văn bản số 117/TVQT-QLĐTXD thì nhà thầu phải có nghĩa vụ nộp phạt bổ sung phần giá trị phạt vi phạm hợp đồng còn thiếu.

Bộ Xây dựng lưu ý, theo quy định của pháp luật về hợp đồng thì giá trị phạt vi phạm hợp đồng tối đa là 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài phạt vi phạm hợp đồng, nhà thầu còn phải bồi thường các thiệt hại (nếu có) cho chủ đầu tư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 828/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_828-BXD-KTXD_16042018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !