Hợp đồng
 
Thanh toán hợp đồng gói thầu CP-2 - Nhà máy xử lý nước thải, dự án Phát triển CSHT Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
4/6/18 4:19 PM

Ngày 06/4, Bộ Xây dựng có công văn 730/BXD-KTXD gửi Ban quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc thanh toán hợp đồng gói thầu CP-2 – Nhà máy xử lý nước thải, dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 

Theo đó, việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Về áp dụng chỉ dẫn kỹ thuật để tính toán nghiệm thu khối lượng cốt thép của công trình dân dụng:

- Theo nội dung nêu tại văn bản số 65/BQLDA-KTH, đây là hợp đồng xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản. Hồ sơ hợp đồng có quy định chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công trình dân dụng và công tình xây dựng nhà, tuy nhiên trong chỉ dẫn kỹ thuật công trình dân dụng không quy định cách thức đo lường khối lượng cốt thép.

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo bóc khối lượng công trình: khối lượng cốt thép được đo bóc theo loại thép, mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép theo chi tiết bộ phận kết cấu và điều kiện thi công; khối lượng cốt thép được đo bóc bao gồm khối lượng cốt thép, mối nối chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, con kê, bu lông liên kết và khối lượng cốt thép biện pháp thi công như thép chống giữa hai lớp cốt thép… (nếu có).

Như vậy, Ban quản lý dự án cần căn cứ vào hồ sơ hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật để thương thảo với nhà thầu về cách tính khối lượng cốt thép thuộc công trình dân dụng cho phù hợp, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Đối với việc thanh toán bổ sung khối lượng thiết bị của hợp đồng: Theo nội dung nêu tại văn bản số 65/BQLDA-KTH, hợp đồng này là hợp đồng theo đơn giá. Vì vậy, việc thanh toán hợp đồng thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu. Trường hợp nêu tại mục 2 văn bản số 65/BQLDA-KTH, các bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thỏa thuận, thống nhất việc bổ sung khối lượng thiết bị để thanh toán cho nhà thầu phù hợp với quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 730/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_730-BXD-KTXD_06042018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !