Hợp đồng
 
Hướng dẫn công tác thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói
3/23/18 3:10 PM

Vừa qua, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại – Dịch vụ tổng hợp Trí Dũng đã có công văn số 137/CV-TD xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 578/BXD-KTXD ngày 22/3/2018 trả lời như sau:

1. Về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng; đây là quan hệ dân sự giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Việc kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư là quan hệ giữa chủ đầu tư và cơ quan cấp phát, kiểm soát vốn đầu tư.

Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định: “Đối với hợp đồng trọn gói: thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng chi tiết”.

Như vậy, đối với hợp đồng trọn gói, trường hợp Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, phạm vi công việc thực hiện thực tế không thay đổi so với hợp đồng đã ký kết thì Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu theo đúng giá hợp đồng đã ký kết (khối lượng và đơn giá đã ký kết trong hợp đồng), không chiết tính lại khối lượng chi tiết.

2. Về kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư.

Việc kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư của cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư, phù hợp với hình thức giá hợp đồng. Theo các quy định của pháp luật về kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư như đã trích dẫn tại văn bản số 15260/BTC-ĐT ngày 10/11/2017 của Bộ Tài chính thì việc giảm trừ khối lượng, đơn giá của hợp đồng trọn gói đối với nhà thầu trong khi phạm vi công việc mà nhà thầu thực hiện không thay đổi so với hợp đồng đã ký kết (như đã nêu tại văn bản số 137/CV-TD nói trên) của cơ quan kiểm toán, cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán là chưa phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 578/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_578-BXD-KTXD_22032018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !