Hợp đồng
 
Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình
3/19/18 9:12 AM

Vừa qua, Ban Quản lý dự án công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã có văn bản số 59/BQLDA-QLDA2 xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 517/BXD-KTXD ngày 15/3/2018 trả lời như sau:

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách thì việc xác định đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình thực hiện theo văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của địa phương - nơi xây dựng công trình.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

3. Đối với các nội dung nêu tại văn bản số 59/BQLDA-QLDA2 ngày 06/2/2018 của Ban Quản lý dự án công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, hợp đồng xây dựng số 14/2015/HĐ-XD ngày 26/6/2015 gửi kèm văn bản số 59/BQLDA-QLDA2 ngày 06/2/2018 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong đó các bên có thỏa thuận việc điều chỉnh giá hợp đồng khi nhà nước thay đổi chế độ chính sách về tiền lương.

Do vậy, việc thanh toán hợp đồng sẽ được điều chỉnh đơn giá theo chế độ chính sách, tiền lương đối với các khối lượng thanh toán trong giai đoạn thanh toán theo các quy định về điều chỉnh đơn giá đã được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 517/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_517-BXD-KTXD_15032018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !