Hợp đồng
 
Áp dụng chỉ số giá trong điều chỉnh giá hợp đồng
1/22/18 4:45 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 164/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông Vận tải về việc áp dụng chỉ số giá trong điều chỉnh giá hợp đồng. 

Sau khi nhận được văn bản số 2194/BQLDA6-KTKH của Ban QLDA 6 – Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị cho ý kiến áp dụng chỉ số giá trong điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu của dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km 587+00 - Km 597+549; đoạn Km 605+00 – Km 617+00 và đoạn Km 641+00 – Km 649+700 đi qua địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình. Bộ Xây dựng đã xem xét và có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

2. Đối chiếu với nguyên tắc trên, trường hợp Hợp đồng đã ký giữa các bên chỉ quy định về nguyên tắc sử dụng nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chỉ số giá của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để áp dụng điều chỉnh giá hợp đồng thì việc lựa chọn nguồn chỉ số giá xây dựng công bố của Quảng Bình là địa phương nơi xây dựng các gói thầu số 8,9 của dự án để áp dụng điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu này là phù hợp với quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp gói thầu số 7 xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh nhưng do chỉ số giá xây dựng do tỉnh Hà Tĩnh công bố chưa đầy đủ, còn thiếu một số chỉ số giá nguyên vật liệu như văn bản số 2194/BQLDA6-KTKH đã nêu, thì việc áp dụng một số chỉ số giá xây dựng do tỉnh Quảng Bình công bố thay cho những chỉ số giá tỉnh Hà Tĩnh công bố còn thiếu để điều chỉnh giá hợp đồng của gói thầu này như đề xuất của Ban QLDA 6 – Bộ GTVT là phù hợp với nguyên tắc sử dụng nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chỉ số giá trong hợp đồng đã ký kết và đảm bảo phản ánh sát thực mức biến động của chỉ số giá tại từng khu vực thi công của dự án.

3. Việc xác định khoảng thời gian “n” tương ứng với khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu theo từng tháng và áp dụng chỉ số giá xây dựng của địa phương công bố hàng tháng như đề xuất của Ban QLDA 6 – Bộ GTVT để thực hiện điều chỉnh giá Hợp đồng là phù hợp với quy định của hợp đồng và với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 164/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_164-BXD-KTXD_19012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !