Hợp đồng
 
Hướng dẫn về việc thanh quyết toán hợp đồng Tư vấn cho dự án thực hiện theo hình thức EPC
12/29/17 4:10 PM

Mới đây, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã có văn bản số 5899/TCT-DASG xin ý kiến về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình của Dự án Nâng công suất Trạm bơm nước thô Hòa Phú thực hiện theo hình thức EPC.  

Về vấn đề này, ngày 26/12/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 3128/BXD-KTXD trả lời như sau:

1. Việc quản lý tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng và dự toán gói thầu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, đối với các gói thầu của dự án thực hiện theo hình thức EPC thì việc xác định giá gói thầu, dự toán gói thầu EPC được thực hiện trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán FEED được phê duyệt. Việc thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh dự toán gói thầu thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư, vì vậy chủ đầu tư căn cứ vào dự toán gói thầu được phê duyệt để quản lý chi phí đầu tư theo quy định.

2. Việc quản lý hợp đồng xây dựng trong đó có giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo loại hợp đồng, nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

3. Việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thực hiện theo các quy định của Bộ Tài chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3128/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3128-BXD-KTXD_26122017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !