Hợp đồng
 
Xác định khối lượng vật tư, vật liệu, nhiên liệu tiêu hao để tính toán bù giá hợp đồng xây dựng
12/29/17 4:00 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 3120/BXD-KTXD gửi Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 – Bộ NN&PTNT về việc xác định khối lượng vật tư, vật liệu, nhiên liệu tiêu hao để tính toán bù giá hợp đồng xây dựng. 

Sau khi nhận được văn bản số 428/CV-BAN5 ngày 17/11/2017 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Ban 5) đề nghị hướng dẫn xác định khối lượng vật tư, vật liệu, nhiên liệu tiêu hao để tính toán bù giá hợp đồng xây dựng các gói thầu thuộc Dự án Hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 428/CV-BAN5, đây là các hợp đồng thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Hồ chứa nước Tả Trạch, Thừa Thiên Huế áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá (có điều chỉnh); trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng Chủ đầu tư và Nhà thầu đã thỏa thuận: “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng thì điều chỉnh bổ sung căn cứ vào dự toán điều chỉnh bổ sung được phê duyệt”. Do vậy, việc sử dụng hệ thống định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố để xác định khối lượng vật tư, vật liệu, nhiên liệu tiêu hao khi tính toán bù giá hợp đồng xây dựng các gói thầu thuộc Dự án Hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế như Ban 5 nêu tại văn bản số 428/CV-BAN5 là phù hợp.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 3120/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3120-BXD-KTXD_26122017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !