Hợp đồng
 
Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
12/25/17 4:25 PM

Ngày 25/12/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 3101/BXD-KTXD gửi Ban quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố về hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

1. Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (nay là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015) thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Đối với hợp đồng trọn gói, trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký là khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện.

2. Đối với Hợp đồng Tư vấn giám sát xây dựng công trình số 60/2015/HĐKT/CONINCO ngày 15/4/2015 được ký kết giữa Ban quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố và Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – Coninco, việc thay đổi và điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Điều 10 của Hợp đồng. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3101/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3101-BXD-KTXD_25122017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !