Hợp đồng
 
Thanh toán khối lượng hoàn thành đối với hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 35
12/25/17 4:20 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 3099/BXD-KTXD gửi Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thanh toán khối lượng hoàn thành đối với hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 35.

Sau khi nhận được văn bản số 582/BQLĐT-QLTC ngày 11/10/2017 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị hướng dẫn thanh toán khối lượng hoàn thành hợp đồng thi công xây dựng công trình đối với gói thầu số 35, tiểu dự án Công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Tại khoản 9.2 Điều 9 Hợp đồng số 06/2013/HĐTC-XDCT ký ngày 20/9/2013 các bên đã thỏa thuận: “Khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì lập theo đơn giá mặt bằng tại thời điểm thi công, do cấp có thẩm quyền của tỉnh Hà Tĩnh ban hành, định mức theo định mức Nhà nước ban hành.

Như vậy, đơn giá sử dụng để thanh toán hợp đồng cho phần khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng tương ứng ghi trong hợp đồng được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 9.2 Điều 9 Hợp đồng số 06/2013/HĐTC-XDCT nêu trên. Việc xác định khối lượng đất, đá thi công hoàn thành để thanh toán hợp đồng phải căn cứ vào kết quả mô tả địa chất hố móng trong quá trình thi công công trình, hồ sơ thiết kế, tài liệu khảo sát, hồ sơ nghiệm thu, dấu hiệu của các đới phong hóa, mức độ phong hóa, trạng thái tự nhiên, tính chất cơ lý, cường độ chịu nén của các loại đá,…; không được căn cứ vào khối lượng tiêu hao thuốc nổ thực tế để xác định và quy đổi ra khối lượng đá thi công hoàn thành để nghiệm thu thanh toán hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3099/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3099-BXD-KTXD_25122017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !