Hợp đồng
 
Hướng dẫn thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng theo hình thức hợp đồng trọn gói
11/10/17 3:45 PM

“Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”. 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 108/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường về việc xin ý kiến hướng dẫn thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng theo hình thức hợp đồng trọn gói. Theo đó, tại điểm a, khoản 3, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP) quy định “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định “Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng”.

Theo đó, trong trường hợp nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các công việc và nghĩa vụ của mình theo đúng thiết kế, chất lượng, tiến độ và các thỏa thuận được quy định trong hợp đồng đã ký thì chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu theo đúng giá hợp đồng đã ký kết.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 108/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_108-BXD-KTXD_09112017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !