Hợp đồng
 
Hướng dẫn thanh toán giá ca máy chờ đợi trong hợp đồng thi công xây dựng
11/7/17 4:18 PM

Việc xác định giá ca máy chờ đợi trong dự toán theo hướng dẫn của Thông tư nêu tại văn bản số 314/ĐP-QLDA1 là phù hợp quy định tại thời điểm lập dự toán. 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2654/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Đạt Phương về việc hướng dẫn thanh toán giá ca máy chờ đợi trong hợp đồng thi công xây dựng. Theo đó, Căn cứ nội dung văn bản số 314/ĐP-QLDA1 ngày 19/10/2017 thì giá ca máy chờ đợi trong dự toán công tác đảm bảo giao thông đường thủy của gói thầu B13-14 – Xây dựng Cầu Thắm trên QL10 tỉnh Thanh Hóa được lập và phê duyệt theo hướng dẫn của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy thi công xây dựng công trình. Việc xác định giá ca máy chờ đợi trong dự toán theo hướng dẫn của Thông tư này như nêu tại văn bản số 314/ĐP-QLDA1 là phù hợp quy định tại thời điểm lập dự toán.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng gói thầu B3-14/HĐKT phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng, không trái quy định của hồ sơ thầu, đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2654/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2654-BXD-KTXD_07112017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !