Hợp đồng
 
Vướng mắc trong hợp đồng xây dựng
11/3/17 3:28 PM

Ngày 01/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 106/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH xây dựng Hòa Thành về việc vướng mắc trong hợp đồng xây dựng. 

Theo đó, việc thực hiện gói thầu số 5: thi công nền, mặt đường, thoát nước, hè phố, cây xanh và công trình phòng hộ (K2+889,57 – K3+224,34 và nút giao) thực hiện theo Hợp đồng số 02/HĐ-XD ngày 14/5/2008 ký giữa Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên với Liên danh Công ty Cổ phần giao thông Hà Tây và Công ty TNHH Xây dựng Hòa Thành và các Phụ lục hợp đồng đã được ký kết giữa bên có hiệu lực, các văn bản pháp luật có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo nội dung Hợp đồng số 02/HĐ-XD ngày 14/5/2008 và các Phụ lục hợp đồng kèm theo không quy định việc giảm trừ đối với những khối lượng phát sinh, bổ sung ngoài hợp đồng. Do vậy, đối với những khối lượng phát sinh, bổ sung ngoài hợp đồng khi quyết toán được thực hiện theo nội dung hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 106/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_106-BXD-KTXD_01112017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !