Hợp đồng
 
Hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng
10/31/17 4:31 PM

Việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 2564/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường 18.6 đề nghị hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình và hồ sơ thầu/hồ sơ yêu cầu là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng; việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các thỏa thuận của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Căn cứ Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Đối với nội dung nêu tại văn bản số 99/CV-KTKH ngày 06/10/2017, trường hợp khối lượng thực tế thi công phát sinh tăng so với khối lượng phải thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng, được chủ đầu tư, tư vấn giám sát nghiệm thu thì việc chủ đầu tư thanh toán khối lượng phát sinh tăng ngoài hợp đồng như nội dung nêu tại văn bản số 99/CV-KTKH là phù hợp.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2564/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2564-BXD-KTXD_30102017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !