Hợp đồng
 
Hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng.
10/27/17 4:40 PM

Ngày 25/9/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 1279/SNN-ADB5 xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2534/BXD-KTXD ngày 27/10/2017 trả lời như sau:

1. Về nguyên tắc, các bên có thể sử dụng giá công bố của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Tổng cục thống kê công bố, tuy nhiên sử dụng giá hoặc chỉ số giá nào để áp dụng cho hợp đồng thì các bên phải quy định cụ thể trong hợp đồng và phải phù hợp với nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng, không được trái với hồ sơ thầu, bảo đảm hiệu quả dự án đầu tư.

Đối với các hợp đồng ký kết trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trường hợp chủ đầu tư tự tổ chức xác định chỉ số giá hoặc thuê các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình theo phương pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

2. Về việc thỏa thuận bổ sung quy định về hệ số tỷ trọng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: việc các bên thỏa thuận bổ sung quy định về hệ số tỷ trọng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng là không trái quy định của pháp luật, tuy nhiên giá trị các hệ số a, b, c, d… phải được xác định trên cơ sở phù hợp với cơ cấu dự toán, gói thầu kèm theo hợp đồng, nguyên tắc điều chỉnh đã thỏa thuận trong hợp đồng không trái với quy định của hồ sơ thầu.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2534/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2534-BXD-KTXD_27102017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !