Hợp đồng
 
Vướng mắc trong hợp đồng xây dựng
10/27/17 4:22 PM

Ngày 20/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2471/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thọ về việc vướng mắc trong hợp đồng xây dựng. 

Theo đó, gói thầu xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng. Giá hợp đồng xây dựng được xác định trên cơ sở giá gói thầu xây dựng, căn cứ vào hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất thông qua hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo quy định của pháp luật. Theo nội dung Văn bản ngày 25/9/2017 của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thọ thì công ty trúng thầu gói thầu xây lắp, thông qua đấu thầu và ký hợp đồng với chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng bao gồm cả chi phí dự phòng. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông trư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2471/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2471-BXD-KTXD_20102017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !