Hợp đồng
 
Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
10/18/17 4:31 PM

Ngày 03/10/2017, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Thăng Long có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2452/BXD-KTXD ngày 17/10/2017 trả lời như sau:

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Trong nội dung văn bản số 368/CV của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Thăng Long chưa trình bày rõ phương pháp điều chỉnh giá đã thoả thuận trong hợp đồng; vì vậy, Bộ Xây dựng không đủ cơ sở để hướng dẫn đơn vị.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2452/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2452-BXD-KTXD_18102017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !