Hợp đồng
 
Áp dụng Thông tư số 05/2009/TT-BXD để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
10/2/17 4:18 PM

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 1997/SXD-KTKH xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2302/BXD-KTXD trả lời Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2.Theo nội dung văn bản số 1997/SXD-KTKH, đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi; hồ sơ mời thầu được phát hành ngày 22/5/2009 và đóng thầu ngày 08/6/2009; hợp đồng được ký ngày 25/12/2009 theo hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong đó các bên đã có thỏa thuận giá hợp đồng được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi chế độ chính sách.

Như vậy, đây là gói thầu được mời thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 05/2009/TT-BXD, nếu từ thời điểm mời thầu (ngày 22/5/2009) đến thời điểm đóng thầu (ngày 08/6/2009) bên mời thầu không có thông báo đến tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ mời thầu để sửa đổi nội dung, yêu cầu của hồ sơ mời thầu liên quan đến hướng dẫn tại Thông tư số 05/2009/TT-BXD và quá trình đàm phán, thương thảo hợp đồng các bên cũng chưa điều chỉnh giá hợp đồng theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2009/TT-BXD, thì việc áp dụng Thông tư số 05/2009/TT-BXD để điều chỉnh giá hợp đồng trong trường hợp này là phù hợp, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không trái với hồ sơ mời thầu.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2302/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2302-BXD-KTXD_29092017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !