Hợp đồng
 
Thanh toán hợp đồng tư vấn xây dựng theo hình thức trọn gói
10/2/17 4:11 PM

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện. 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 100/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH tư vấn Trường đại học thủy lợi và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú về việc thanh toán hợp đồng tư vấn xây dựng theo hình thức trọn gói. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 47/CV-LD, hợp đồng tư vấn xây dựng số 10/2016/HĐKT-TV ký kết ngày 30/11/2016 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai (Ban QLDA) và Nhà thầu là hợp đồng trọn gói; sau khi ký hợp đồng Nhà thầu đã thực hiện và giao nộp hồ sơ khảo sát và hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình cho Ban QLDA theo đúng hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký.

3. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

4. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng quy của Bộ Xây dựng công bố đã quy định: “Trường hợp sản phẩm tư vấn đã hoàn thành nhưng không được sử dụng (không do lỗi của nhà thầu tư vấn) thì chủ đầu tư thanh toán chi phí tư vấn đã thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp nhà thầu tư vấn phải làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung công việc tư vấn đã hoàn thành theo yêu cầu của chủ đầu tư (không do lỗi của nhà thầu tư vấn) thì chủ đầu tư thanh toán chi phí để thực hiện các công việc này trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn tương ứng với khối lượng công việc tư vấn phải làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung.”

Như vậy, đối với trường hợp liên danh Công ty TNHH tư vấn Trường đại học thủy lợi và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú nêu tại văn bản số 47/CV-LD, thì việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở giá hợp đồng đã ký (trọn gói).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 100/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_100-BXD-KTXD_29092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !