Hợp đồng
 
Thanh toán khối lượng hoàn thành đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định
9/15/17 4:49 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 622/DA46-KH của Ban Quản lý dự án 46 – Bộ Tổng tham mưu đề nghị hướng dẫn thanh toán khối lượng hoàn thành đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định.  

Về vấn đề này, ngày 14/9/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 2175/BXD-KTXD trả lời như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

1. Một trong các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 là không được trái với pháp luật.

2. Theo khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thì hợp đồng theo đơn giá cố định được thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng.

Như vậy, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng như Ban Quản lý dự án 46 nêu tại văn bản số 622/DA46-KH theo quan điểm thứ 2 là phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2175/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2175-BXD-KTXD_14092017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !