Hợp đồng
 
Thanh toán, quyết toán trong hợp đồng xây dựng
9/15/17 4:39 PM

Ngày 28/8/2017, Công ty cổ phần giao thông II Thái Nguyên có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đơn giá trúng thầu trong hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng có công văn 2165/BXD-KTXD ngày 14/9/2017 trả lời như sau: 

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

Việc điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký kết và hướng dẫn của Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2165/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2165-BXD-KTXD_14092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !