Hợp đồng
 
Điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định
7/7/17 4:00 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 59/BXD-KTXD, gửi Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn – Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Đối với hợp đồng trọn gói, trường hợp được điều chỉnh giá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, thì việc điều chỉnh giá được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 07/2016/TT-BXD. Theo đó, việc xác định đơn giá mới được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, trường hợp được điều chỉnh giá theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD, thì việc điều chỉnh giá được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 07/2016/TT-BXD. Theo đó, khi bổ sung khối lượng công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá này trước khi thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 59/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_59-BXD-KTXD_30062017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !