Hợp đồng
 
Xử lý vướng mắc trong thực hiện hợp đồng xây dựng
7/3/17 4:56 PM

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 5189/UBND-VP ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc trong thực hiện hợp đồng xây dựng các gói thầu thực hiện công tác đấu thầu sau ngày 26/12/2012.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1508/BXD-KTXD ngày 03/7/2017 trả lời như sau:

1. Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự nên chịu sự điểu chỉnh của cả pháp luật xây dựng và pháp luật dân sự.

2. Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

3. Đối với trường hợp hợp đồng xây dựng đã ký kết và công trình xây dựng đã được thi công xong, được nghiệm thu đưa vào sử dụng (từ 2-3 năm), đồng thời nội dung trong hợp đồng không thỏa thuận điều chỉnh lại định mức khi Bộ Xây dựng công bố định mức mới (như đã nêu trong văn bản số 5189/UBND-VP), thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện thanh toán, quyết toán theo nội dung hợp đồng đã ký kết (phù hợp với qui định của pháp luật) và theo hướng dẫn tại văn bản số 23/BXD-KTXD ngày 22/6/2016, không lập lại dự toán để thanh toán, quyết toán hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1508/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1508-BXD-KTXD_03072017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !