Hợp đồng
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 thực hiện hợp đồng xây dựng
6/29/17 10:16 AM

Ngày 27/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1463/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 thực hiện hợp đồng xây dựng. 

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết, không trái với quy định hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2016/HĐ-XL ký ngày 01/9/2016 giữa Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Thái Nguyên là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng đối với các công tác xây lắp thuộc gói thầu căn cứ Phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày 01/3/2017 là phương pháp dùng hệ số điều chỉnh. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì nhà thầu được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.

3. Theo nội dung văn bản số 58KTKH/L18.6 ngày 12/6/2017 thì trong quá trình triển khai thi công, nhà thầu đã đề xuất thay đổi biện pháp thi công khác so với hồ sơ dự thầu (từ biện pháp thi công dưới nước sang biện pháp thi công kè rọ đá, đắp đảo thi công...), việc thay đổi biện pháp thi công này đã được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận.

4. Căn cứ mục 1, mục 2 và mục 3 nêu trên, trường hợp việc thay đổi biện pháp thi công của nhà thầu đảm bảo an toàn thi công, hiệu quả công trình, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng của hợp đồng và được chủ đầu tư, tư vấn giám sát nghiệm thu thì:

Việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo khối lượng thực tế được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng hoặc điều chỉnh theo phương pháp quy định trong hợp đồng.

Không phải lập lại đơn giá do thay đổi biện pháp thi công.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1463/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1463-BXD-KTXD_27062017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !