Hợp đồng
 
Xác định hệ số Pn trong công thức tính trượt giá
4/18/17 10:05 AM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1729/TCT-ĐTXD ngày 23/3/2017 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 đề nghị hướng dẫn xác định hệ số trong công thức tính trượt giá. Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 836/BXD-KTXD trả lời của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 như sau:  

1. Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 13437/2014/HĐXD ký ngày 20/11/2014 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, nguồn vốn thực hiện dự án là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư BOT. Việc điều chỉnh, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo các nội dung hợp đồng đã ký kết giữa nhà đầu tư và nhà thầu phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo quy định của Bộ Xây dựng về phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 và nay là Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016) thì tùy từng trường hợp điều chỉnh (cho cả hợp đồng, hạng mục công trình hoặc công việc) để xác định các hệ số a, b, c, d…tương ứng cho phù hợp. Các hệ số a, b, c, d…do các bên tính toán, xác định và thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Trường hợp căn cứ ký kết hợp đồng là Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng; việc xác định phương pháp điều chỉnh giá cũng như tính toán các thông số trong công thức điều chỉnh giá được các bên thống nhất trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng thì việc xác định hệ số Pn như nêu trong văn bản số 1729/TCT-ĐTXD ngày 23/3/2014 là phù hợp. Riêng các chỉ số Lo, Eo, Mo lấy ở thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu và Ln, En, Mn lấy ở thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 836/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_836-BXD-KTXD_17042017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !