Hợp đồng
 
Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
4/18/17 9:25 AM

Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 827/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. 

Theo nội dung văn bản số 109/CT-KD ngày 17/3/2017 thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

Căn cứ hợp đồng số 55/2012/DATDSL-KH-HĐ ngày 04/12/2012 ký giữa Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La với Công ty TNHH MTV Xây dựng 99, theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định thì việc thanh toán giá hợp đồng theo đơn giá cố định thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 15 của Nghị Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

Căn cứ hợp đồng số 83/2016/HĐ-TCXD ngày 06/10/2016 ký giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh với Công ty TNHH MTV Xây dựng 99, theo quy định của Nghị số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Đối với giá hợp đồng trọn gói thì việc thanh toán giá hợp đồng trọn gói thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 15 của Nghị Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 827/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_827-BXD-KTXD_17042017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !