Hợp đồng
 
Quản lý hợp đồng EPC trọn gói
3/27/17 2:15 PM

Ngày 27/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 639/BXD-KTXD gửi Tổng công ty điện lực Hồ Chí Minh TNHH về việc quản ý hợp đồng EPC trọn gói.

Việc quản lý thực hiện hợp đồng EPC thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Nghĩa vụ lập, nghiệm thu, thẩm định và phê duyệt thiết kế của các chủ thể trong quan hệ hợp đồng EPC đã được quy định cụ thể tại điểm d khoản 2 Điều 31 và điểm e khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo đó, đối với hợp đồng EPC trọn gói không phải lập, thẩm định dự toán xây dựng, nhưng chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chi phí theo đúng các quy định của pháp luật để đảm bảo đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu và hiệu quả đầu tư của dự án; Việc các bên tham gia hợp đồng EPC trọn gói thỏa thuận nhà thầu phải lập lại dự toán trong quá trình thực hiện hợp đồng là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 639/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_639-BXD-KTXD_27032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !