Hợp đồng
 

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2680/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương về việc thanh toán của nhà thầu thành viên liên danh trong hợp đồng xây dựng. 

 

“Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”. 

 

Việc xác định giá ca máy chờ đợi trong dự toán theo hướng dẫn của Thông tư nêu tại văn bản số 314/ĐP-QLDA1 là phù hợp quy định tại thời điểm lập dự toán. 

 

Ngày 01/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 106/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH xây dựng Hòa Thành về việc vướng mắc trong hợp đồng xây dựng. 

 

Việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2566/BXD-KTXD gửi Ngân hàng Phát triển Việt nam về việc hướng dẫn về thời hạn bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

 

Ngày 25/9/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 1279/SNN-ADB5 xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.  

 

Ngày 26/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2525/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn về một số vấn đề liên quan đến Hợp đồng EPC như sau: 

 

Ngày 20/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2471/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thọ về việc vướng mắc trong hợp đồng xây dựng. 

 

Ngày 03/10/2017, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Thăng Long có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !