Kinh tế xây dựng
 
Áp dụng suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình
2/5/18 2:14 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 249/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, suất vốn đầu tư là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình giai đoạn chuẩn bị dự án và vận dụng trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thực tế của tài sản là sản phẩm xây dựng cơ bản khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Suất vốn đầu tư được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với công nghệ thi công trung bình tiên tiến. Khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố, cần căn cứ vào loại, cấp công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, khu vực đầu tư xây dựng công trình, thời điểm lập tổng mức đầu tư, các hướng dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp.

Việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng công trình được xác định phù hợp với thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Như vậy, nếu xác định tổng mức đầu tư của dự án tại thời điểm hiện nay thì sử dụng suất vốn đầu tư được công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm xác định tổng mức đầu tư và điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp (bằng chỉ số giá xây dựng được công bố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hoặc bằng kinh nghiệm/phương pháp chuyên gia).
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 249/BXD-KTXD.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_249-BXD-KTXD_05022018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !