Kinh tế xây dựng
 
Chi phí tư vấn thiết kế nội thất Dự án thành phần 2, thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ
2/5/18 2:08 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 248/BXD-KTXD gửi Văn phòng Chính phủ về việc chi phí tư vấn thiết kế nội thất Dự án thành phần 2, thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nhận được văn bản số 13277/VPCP-KHTC của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định dự toán chi phí tư vấn thiết kế nội thất Dự án thành phần 2 – Tòa nhà làm việc của Văn phòng Chính phủ, thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Dự án thành phần 2 - Tòa nhà làm việc của Văn phòng Chính phủ, thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định số 1190/QĐ-VPCP ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Như vậy, việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và các văn bản khác có liên quan.

Dự án thành phần 2 - Tòa nhà làm việc của Văn phòng Chính phủ, thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ có yêu cầu nhiệm vụ thiết kế nội thất. Chi phí thiết kế nội thất được xác định bằng cách lập dự toán với cơ cấu khoản mục chi phí, định mức tỷ lệ phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD. Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán số 27/BC-CCRC ngày 27/10/2017 của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xây dựng – Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cần loại trừ chi phí đi lại; chi phí điện thoại, internet; chi phí ăn ca để tránh trùng lặp chi phí do đã tính trong khoản mục chi phí quản lý.

Chủ đầu tư căn cứ ý kiến nêu trên, yêu cầu, nội dung cụ thể của công việc tư vấn để rà soát nội dung chi phí, đảm bảo không trùng lặp chi phí với chi phí trong nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình và triển khai các bước tiếp theo để áp dụng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 248/BXD-KTXD.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_248-BXD-KTXD_05022018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !