Kinh tế xây dựng
 
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1/3/18 2:10 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 113/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải thành phố cần Thơ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

1. Theo Khoản 1 Mục IX Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng: “Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 22 trong Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017) nhân với gía gói thầu thi công xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt. Do vậy, việc tính chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với giá gói thầu thi công (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt như nội dung cách tính 1 nêu tại mục 1 văn bản số 2350/SGTVT-QLCLCTGT là phù hợp.

2. Những công việc tư vấn đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày có hiệu lực của Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, những công việc chưa ký hợp đồng thì thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ- BXD.

3. Việc lập dự toán chi phí tư vấn thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017; các thông tin đầu vào liên quan đến tiền lương chuyên gia và các điều kiện thực hiện gói thầu của nhà thầu tư vấn đã được xác định trong Hồ sơ mới thầu, Hồ sơ dự thầu; kết quả trúng thầu và quyết định lựa chọn nhà thầu là cơ sở để các bên thương thảo ký kết hợp đồng; việc thanh toán thực hiện theo các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng và các quy định pháp luật của nhà nước có liên quan.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 113/BXD-KTXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !