Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn thẩm định dự toán công trình thuộc gói thầu EPC Dự án NMNĐ Na Dương II
12/6/17 3:33 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2944/BXD-KTXD gửi Tổng công ty điện lực TKV – Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn thẩm định dự toán công trình thuộc gói thầu EPC Dự án NMNĐ Na Dương II.

Sau khi nhận được văn bản số 1987/ĐLTKV-ĐT ngày 16/11/2017 của Tổng công ty điện lực TKV – Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam đề nghị hướng dẫn công tác thẩm định dự toán công trình thuộc gói thầu EPC Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương II. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng EPC thì nội dung thẩm định thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định của Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, trừ nội dung quy định tại Khoản 7 Điều 83 của Luật này, theo đó không phải thực hiện thẩm định về sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2944/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2944-BXD-KTXD_06122017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !