Kinh tế xây dựng
 
Chi phí cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
12/5/17 4:26 PM

Ngày 02/11/2017, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về chi phí cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 2914/BXD-KTXD ngày 04/12/2017 trả lời như sau:

Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và thực hiện một số cơ chế thí điểm theo Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án có chi phí xây dựng và thiết bị (trước thuế VAT) khoảng 14.200 tỷ đồng, ngoài quy mô chi phí quy định tại Quyết định số 1486/QĐ-BXD ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư. Đối với chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng áp dụng định mức tỷ lệ như đề nghị tại văn bản số 171102.01/TCT-QLG là phù hợp. Việc quản lý, sử dụng chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2914/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2914-BXD-KTXD_04122017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !