Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định
12/5/17 4:25 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2910/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định.

Sau khi nhận được văn bản số 6395/VNPT VNP-QLDA của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và văn bản số 6621/VNPT VNP-QLDA ngày 9/11/2017 về việc giải thích thêm về nội dung văn bản số 6395/VNPT VNP-QLDA ngày 30/10/2017. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Điểm c Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định bên nhận thầu được quyền đòi bồi thường thiệt hại khi bên giao thầu chậm bàn giao mặt bằng và các thiệt hại khác do lỗi của bên giao thầu gây ra. Theo đó, trong trường thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài do lỗi của bên giao thầu thì bên giao thầu và bên nhận thầu đàm phán, thống nhất về chi phí phát sinh do kéo dài hợp đồng trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Việc thực hiện bồi thường cho bên nhận thầu không được làm vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó). Trường hợp vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2910/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2910-BXD-KTXD_04122017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !