Kinh tế xây dựng
 
Áp dụng mức lương nhân công theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012; Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
5/16/17 10:24 AM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02/CV-CT ngày 25/4/2017 của Công ty TNHH Minh Dũng đề nghị áp dụng mức lương nhân công theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 và Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Ngày 15/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 47/BXD-KTXD trả lời như sau:

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh, việc xác định chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình thực hiện theo văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của địa phương - nơi xây dựng công trình.

Việc điều chỉnh chi phí nhân công xây dựng trong hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đối với nội dung nêu tại văn bản số 02/CV-CT ngày 25/4/2017, trường hợp UBND tỉnh Lâm Đồng chưa có hướng dẫn điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng trong các bộ đơn giá xây dựng công trình phù hợp với mặt bằng giá thị trường thì đề nghị Quý đơn vị có văn bản hỏi Sở Xây dựng địa phương để được hướng dẫn cụ thể.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 47/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_47-BXD-KTXD_15052017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !