Kinh tế xây dựng
 
Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sử dụng vốn dự Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I
5/16/17 10:14 AM

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 383/BQL-PTDA ngày 20/4/2017 của Ban quản lý dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sử dụng vốn dư Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I.

Về vấn đề trên, ngày 15/5/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 48/BXD-KTXD trả lời như sau:

Tại văn bản số 95/TTg-QHQT ngày 20/1/2017 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh đến nhà máy xi măng Hải Phòng để phục vụ vận hành khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản của Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I. Để đảm bảo tiến độ giải ngân dự án theo Hiệp định vay vốn đã ký kết cũng như đảm bảo đáp ứng điều kiện sử dụng vốn vay ODA của Dự án, công tác giám sát thi công xây dựng công trình sử dụng vốn dư của Dự án sẽ được bổ sung, phát sinh công việc cho Hợp đồng Tư vấn quốc tế như nêu tại văn bản số 383/BQL-PTDA, chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, quy định tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, hướng dẫn của nhà tài trợ và các quy định có liên quan để xác định chi phí tư vấn giám sát nêu trên.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 48/BXD-KTXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !